انعطاف پذیری در معماری
30
ژوئن

انعطاف پذیری در معماری

انعطاف پذیری انعطاف پذیری در معماری بطور عام به قابلیت تغییر در اشیا و اجسام گفته می شود. در معماری و طراحی محیط منظور از واژه ” انعطاف پذیری”...

ادامه مطلب