خلق فضایی برای آرامش

تنها رویاهایتان را با ما در میان بگذارید

ما برای شما خلق میکنیم.

طراحی عبارتست از توجه ..
توجه به آن بخشی از کارفرمایان که مساله نیاز از آنها نشات می گیرد و همچنین توجه بیشتر به آن بخش از افراد متخصص که در این حرفه مشغول به کارند.
افرادی که به خانه های خود اهمیت می دهند زمانی را صرف مشاهده و تفکر درباره ی چگونگی آن می کنند. آنها بافت و رنگ خانه های خود را همانند بافت و رنگ لباس هایشان در ذهن خود مرور می کنند. برخی از آنها حتی فراتر می روند و فضا و چگونگی جلوه ی آن، سبک های تاریخی، ویژگی های منطقه ای و حتی اصول طراحی را در نظر می گیرند. برخی از آنها اطلاعات پراکنده ی خود را در زمینه ی سبک، امور بصری و حتی برخی مواقع امور فلسفی سرهم بندی و مستقیما در این زمینه با طراح صحبت می کنند.

خلاقیت هرگز به معنای راه های عجیب و غریب سرهم کردن مصالح در ترکیب های نامناسب نیست. اینگونه تلاش ها به ندرت با حس های انسان سازگار می شود.
خلاقیت در دستان هنرمند است که تا حد زیادی با موفقیت ظاهر می شود. در واقع خلاقیت معمولا در پیوند با مکان و ساکنان آن راحت تر مطرح می شود. به عبارت دیگر، خلاقیت راه پیوند اطلاعات به یکدیگر در ارتباط با کارفرماست و به همین دلیل از اهمیت زیادی برخوردار است.
بنابراین، هدف از کار با کارفرما این است که کشف کنید کارفرما، موقعیت خانه، ویژگی های مکانی چه چیز منحصر به فردی دارند. طراح با این آگاهی می تواند دست به طراحی کاملا آگاهانه و مسئولانه بزند و بیشتر اهداف کارفرما را برآورده کند.
در برخی موارد، طرح هم از نظر طراحی و هم از نظر ساخت کاری کاملا مناسب از آب در می آید و به اثر هنری منحصر به فردی تبدیل می شود.

‘آلفردو دی ویدو’
طراحی_خانه_فن_و_هنر

طراحی معمـاری

طراحی داخلی مدرن

طراحی داخلی کلاسیک

طراحی و اجرای خانه هوشمند

طراحی نما