30
ژوئن

طراحی مدرن

طراحی مدرن مدرنیسم مهم‌ترین سبک جدید یا فلسفه معماری و طراحی قرن بیستم است که در آن عملکرد نسبت به فرم ارجعیت دارد. طراحی مدرن از گذشته دوری کرده...

ادامه مطلب