دریان نو
دریان نو
دریان نو
دریان نو
دریان نو
دریان نو
دریان نو
دریان نو
دریان نو

طراحي نماي كلاسيك

تهران، دريان نو

كارفرما: مهندس كريمي

بهار 1400

طراحي نماي كلاسيك پروژه خيابان يكم  دريان نو در بهار سال 1400به گروه معماري ارك تك سپرده شد.مهندس كريمي   در ابتداي كار بيان  نمودند كه  ترجيح مي دهند كه نماي ساختمان به سبك كلاسيك طراحي شود  و بدين سبب طراحان گروه  تصميم گرفتند كه  طرح نما   را با  سبك كلاسيك و البته با رويكردي خاص طراحي كنند.

بنا بر  ايجاد  طرحي خاص ، طراحان گروه ، طرح نماي اين پروژه را برخلاف اصول معماري كلاسيك متقارن طراحي نكردند  بلكه غير متقارن ولي با ايجاد توازن و هماهنگي در دو سوي نما طراحي نمودند . طراحان گروه به صورت ماهرانه اي توانستند  از طريق قاب بندي  پنجره ها ، ايجاد طاق نماها ، قوس ها و كتيبه ها  ، طراحي ستون ها و سر ستون هاي خاص و  چسبيده به نما  و استفاده از تكنولوژي سي ان سي در برش قطعات،  نمايي خاص و باوقار در سبك كلاسيك طراحي كنند.