طراحی پروژه بازسازی واحد مسکونی - گروه معماری آرک تک
طراحی پروژه بازسازی واحد مسکونی - گروه معماری آرک تک
طراحی پروژه بازسازی واحد مسکونی - گروه معماری آرک تک
طراحی پروژه بازسازی واحد مسکونی - گروه معماری آرک تک
طراحی و اجرای خانه هوشمند-گروه معماری آرک تک
طراحی و اجرای خانه هوشمند-گروه معماری آرک تک
طراحی و اجرای خانه هوشمند-گروه معماری آرک تک
طراحی و اجرای خانه هوشمند-گروه معماری آرک تک
طراحی و اجرای خانه هوشمند-گروه معماری آرک تک
طراحی و اجرای خانه هوشمند-گروه معماری آرک تک
طراحی و اجرای خانه هوشمند-گروه معماری آرک تک
طراحی و اجرای خانه هوشمند-گروه معماری آرک تک
طراحی و اجرای خانه هوشمند-گروه معماری آرک تک
طراحی و اجرای خانه هوشمند-گروه معماری آرک تک
طراحی پروژه بازسازی واحد مسکونی - گروه معماری آرک تک
طراحی پروژه بازسازی واحد مسکونی - گروه معماری آرک تک

طراحي پروژه بازسازي واحد مسكوني

پاييز1397
شهرك غرب ،برج های مهستان برج B
كارفرما : خانواده مرادي

در پروژه بازسازي واحد مسكوني خانواده مرداي در خيابان مهستان شهرك غرب به دليل اينكه خانواده داراي چند فرزند دختر بود ؛كارفرما تاكيد داشت كه اتاق هاي هر كدام از دخترهايش كاملا بر اساس سليقه فرزندان طراحي شود
در اين پروژه بازسازي، با توجه به تغيير سبك داخلي مدرن بنا .به سبك انتخابي كلاسيك سعي بر استفاده از نقاشي هاي رئاليسم سقفي و ديواري بزرگ مقياس به دليل انتخاب كارفرما بود كه بر اين اساس در فضاي نشيمن ، پذيرايي و غذاخوري، نقاشي هاي زيباي بر ديوار و سقف جهت شاخص كردن اين فضاها طراحي شد. علاوه بر نقاشي، طراحان ازپتينه كاري، آيينه كاري و گچبري هاي زيبا جهت ممتاز كردن فضاها استفاده كردند.هم چنين هر اتاق بنا بر سليقه ي فرزندان طراحي و اجرا گرديد كه در نهايت بسيار مورد نظر خانواده اقاي مرداي قرار گرفت.

 

طراحی پروژه بازسازی واحد مسکونی-گروه معماری آرک تک

اتاق خواب

طراحی پروژه بازسازی واحد مسکونی-گروه معماری آرک تک

حین اجرا

طراحی پروژه بازسازی واحد مسکونی-گروه معماری آرک تک

اتاق خواب در حین اجرا

طراحی پروژه بازسازی واحد مسکونی-گروه معماری آرک تک

پذیرایی

طراحی پروژه بازسازی واحد مسکونی-گروه معماری آرک تک

پذیرایی در حین اجرا

طراحی پروژه بازسازی واحد مسکونی-گروه معماری آرک تک

آشپزخانه