نمای مدرن-گروه معماری آرک تک
نمای مدرن-گروه معماری آرک تک
نمای مدرن-گروه معماری آرک تک
نمای مدرن-گروه معماری آرک تک
نمای مدرن-گروه معماری آرک تک

طراحي نماي خارجي ساختمان مسكوني

مرزداران ،تهران
كارفرما : اقاي انگشت باف
بهار 1399

پروژه ي طراحي نماي مسكوني مرزداران تهران در بهار 1399 توسط اقاي انگشت باف به گروه معماري آرك تك واگذار گرديد. در ابتدا کارفرما تمایل به طراحی به سبک کلاسیک داشتند با بررسی هایی که بر روی سازه وجایگیری پنجره ها و بالکن ها در پلان صورت گرفت به کارفرما پیشنهاد شد که به دلیل قرینه نبودن پلان طبقات، این نما با سبک مدرن طراحی شود که مورد استقبال کارفرما قرار گرفت ودر اين كركسيون هاي دو جانبه گروه طراحي و كارفرما، مشخص گرديد كه كارفرما طرح جسورانه تر و مینیمال تر را به فرم های متقارن و احجام خشک مدرن ترجيح مي دهد. در نهايت گروه طراحی تصميم گرفتند كه پارامترهاي سادگی ؛ عدم استفاده از جزئیات پیچیده؛ استفاده از خطوط عمودی و افقی و احجام ساده و استفاده از قاب هاي غیر قرینه در طراحي مدرن اين آپارتمان استفاده كنند.