طراحی استخر مجتمع مسکونی فرمانیه - گروه معماری آرک تک
طراحی استخر مجتمع مسکونی فرمانیه - گروه معماری آرک تک
طراحی استخر مجتمع مسکونی فرمانیه - گروه معماری آرک تک
طراحی استخر مجتمع مسکونی فرمانیه - گروه معماری آرک تک
طراحی استخر مجتمع مسکونی فرمانیه - گروه معماری آرک تک
طراحی استخر مجتمع مسکونی فرمانیه - گروه معماری آرک تک
طراحی استخر مجتمع مسکونی فرمانیه - گروه معماری آرک تک

طراحي استخر مجتمع مسکونی فرمانیه

تهران
كارفرما : اقاي ميرهادي
تابستان 1396

اين پروژه در تابستان سال 1396 به گروه معماري آرك تك محول گرديد. در اين پروژه ،كارفرما بر ايجاد سقفي با استفاده از حداكثر نور مصنوعي بر محل قرار گیری استخر تاکید داشت تا آن را عنصری شاخص در سالن معرفی كند و هم چنين استفاده از سبك كلاسيك در طراحي ديوارها و سقف استخر را به عنوان سبك كاري طراحي پسنديد.
نهايتا طراحان گروه با تغيير پلان اوليه استخر و طراحي كلاسيك فضاهاي مجاور از جمله اتاق هاي رخت كن و سونا و طراحي سقف با نور منصوعي سقفي بر روي فضاي اصلي استخر و ايجاد ديوار ها و سقف هاي كلاسيك توانستند ايده هاي كارفرما را جامه عمل بپوشانند. دو نکته کلیدی و مهم که در این پروژه به آن توجه شد؛ نور پردازی مستقیم توسط هالوژن های توکار و سیستم تهویه مناسب بوده که فضا را در مقابل پوسیدگی ناشی از رطوبت محافظت می نماید