سالن کنفرانس VIP با سبک کلاسیک-گروه معماری آرک تک
سالن کنفرانس VIP با سبک کلاسیک-گروه معماری آرک تک
سالن کنفرانس VIP با سبک کلاسیک-گروه معماری آرک تک
سالن کنفرانس VIP با سبک کلاسیک-گروه معماری آرک تک
سالن کنفرانس VIP با سبک کلاسیک-گروه معماری آرک تک
سالن کنفرانس VIP با سبک کلاسیک-گروه معماری آرک تک
سالن کنفرانس VIP با سبک کلاسیک-گروه معماری آرک تک
سالن کنفرانس VIP با سبک کلاسیک-گروه معماری آرک تک
سالن کنفرانس VIP با سبک کلاسیک-گروه معماری آرک تک

طراحي سالن كنفرانس كلاسيك

تهران
كارفرما : اقاي هاشم زاده
بهار 1398

پروژه طراحي سالن كنفرانس كلاسيك در تهران يكي از كارهاي بديع گروه معماري آرك تك مي باشد. سالن كنفرانس و مديريت پروژه درVIP ساختمان اداري واقع بود. در اين كار، كارفرما دو ايده مهم را در نظر داشت:
اولا كارفرما از طراحان مي خواست كه سالن كنفرانس را با گچبري هاي دستي بسيار عالي و بديع ، به فضاي فاخري تبديل كنند و سپس به دليل اينكه سالن كنفرانس قرنيه طراحي نشده بود ؛ از طراحان خواسته بود كه فضاي كنفرانس را از طريق طراحي داخلي، قرنيه سازي كنند .
طراحان داخلي گروه توانستند از طريق مبلمان كلاسيك فاخر، طراحي گچبري هاي مجلل، موتيف هاي ديواري، نقاشي سقفي و ديواري و آينه كاري ديواري فضايي بسيار فاخر متناسب سليقه كارفرما طراحي كنند.