30
ژوئن

طراحی مدرن

طراحی مدرن

مدرنیسم مهم‌ترین سبک جدید یا فلسفه معماری و طراحی قرن بیستم است که در آن عملکرد نسبت به فرم ارجعیت دارد. طراحی مدرن از گذشته دوری کرده و برخلاف سبک کلاسیک ،تصویری بدون طرح و نقش های پیچیده ارائه می دهد و از خصوصیات بارز آن می توان به سادگی طرح و فرم ،انسجام و فقدان تزئینات اشاره نمود.طراحان در این سبک با طراحی مناسب از طریق ، بهره گیری مناسب فضایی و فرم های هندسی ساده ،ترکیب بندی و تعادل نامتقارن در طراحی فضا و مبلمان و بافت های مینیمالیستی (یعنی با حداقل پرداخت در هر چیزی به خصوص در بحث تزیینات و جزییات فضاها )به بزرگتر نشان دادن فضا توجه می کنند.در سبک طراحی داخلی مدرن؛ استفاده از یک رنگ ملایم و مات در کنار رنگ های خنثی رواج دارد.

استفاده از رنگهای تیره و روشن( به دلیل تاثیر عمیق کنتراست رنگی)به خصوص رنگ سیاه در کنار رنگ سفید و یا رنگهای مکمل یا متقابل در کنار هم پر کاربرد است. به طور کلی در سبک مدرن فضا سرد و مینیمالیستی طراحی می شود.در این سبک از خطوط ساده و بی پیرایه و اشکال هندسی از جمله اشکال ساده مانند مربع ، مستطیل، دایره و بیضی و نیز منحنی های نرم و خطوط صاف و مستقیم و صفحات شبکه ای استفاده می شود.

طراحی داخلی مدرن

طراحی داخلی مدرن تاثیرات خود را از جنبش هنری مدرن که پیش از طراحی مدرن صورت گرفته بود، وام می گیرد. عوامل متعددی مانند خرد گرایی و توسعه علم وتوسعه فلسفه و به ویژه گسترش تکنولوژی موجب تکوین مدرنیسم شد.

استفاده از مظاهر تکنولوژی از جمله کاربرد فلز در ساختمان سازی شروع شد. نیاز به استفاده از سازه های فلزی و کاربرد شیشه در ساختمان های شیکاگو و تکوین مکتب شیکاگو در1871 و ساخت برج ایفل زمینه ای مناسب را برای استفاده از مصالح جدید فراهم کرد. بعد از جنگ جهانی نیاز به احداث ساختمان هایی با استفاده از معماری مدرن شکل گرفت میس وندرو ولوکوربوزیه از معماران مشهور دوران متعالی بودند. لوکوربوزیه اصول پنجگانه ای مانند مرتفع سازی وباغ روی بام و پلان ازاد وکاربرد پنجره کشیده و نمای ازاد واستفاده از سقف کنسول را از اصول معماری مدرن می دانست.

طراحی داخلی مدرن در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم از هنرهای تزئینی، به ویژه آثار هنری و سبک آرت دکو، به وجود آمد و رشد یافت. که اوج آن را می توان در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ مشاهده نمود. جهت سفارش هرگونه طراحی معماری با گروه معماری آرک تک در ارتباط باشید.